Styret

Siri Teigum

Leder, Oslo

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015 og styreleder fra 16. mai 2017. Siri Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen, hvor hun leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett. Siri Teigum er styremedlem i Gyldendal ASA. Hun har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og EU-rett fra College of Europe.

Bilde
bjørn-østbø

Bjørn Østbø

Nestleder, Tertnes

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Bjørn Østbø er siviløkonom og har høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole. Østbø driver egen investerings- og rådgivningsvirksomhet. Østbø er styreleder i Nordfjord Kjøtt, Bergen Kommunale Pensjonskasse og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap, og styremedlem bl.a. i Helse Bergen. Han har tidligere bl.a. vært konserndirektør i DNB og administrerende direktør i Vital Forsikring og Vital Eiendom, og direktør og partner i First Securities.

Bilde
einar-westby

Einar Westby

Oslo

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Einar Westby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han driver egen rådgivningsvirksomhet. Westby har tidligere vært styreleder i PricewaterhouseCoopers AS, hvor han var partner til 2009.

Bilde
Liselott Kilaas

Liselott Kilaas

Oslo

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Liselott Kilaas er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og Master of Business Administration fra IMD i Lausanne i Sveits. Hun er styreleder i Implantica og Avonova, og styremedlem i Norsk Hydro, Orkla, Nobina AB, Peab AB, Recover Nordic og MRH Blikk. Kilaas har tidligere sittet i Hovedstyret i Norges Bank og har internasjonal erfaring fra ulike lederposisjoner, blant annet som konsernsjef i Aleris.

Bilde
tørres-trovik

Tørres Trovik

Oslo

Oppnevnt som styremedlem fra 25. juni 2020. Tørres Trovik er rådgiver i KLP med fokus på lønnsomhet, klimamål og risiko. Han er styremedlem for petroleumsfondet i Øst-Timor og styreleder i Europarådets pensjonsreservefond. Han har tidligere bl.a. vært Group Chief Investment Officer i Storebrand, Senior Investment Officer i Verdensbanken, spesialrådgiver i sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning i Norges Bank, og senior porteføljeforvalter i NBIM. Han avla sin doktorgrad i matematisk finans ved Norges Handelshøyskole i 2001 og er Siviløkonom HAE fra samme sted.

Bilde
frances-eaton

Frances Eaton

Stavanger

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2021. Frances Eaton har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med spesialisering fra University of Wellington, New Zealand. Frances har lang erfaring fra finansbransjen, blant annet som styremedlem i ulike forvaltningsselskaper for verdipapirfond og som leder for Forretningsstøtte og kontroll i SKAGEN Fondene. Frances har også arbeidet som CEO i Nansen Capital Partners og Juridisk- og compliance direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Bilde
elisabeth-maråk-støle

Elisabeth Maråk Støle

Ålesund

Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2021. Elisabeth Maråk Støle har de siste tre årene vært adm.dir. og konsernsjef i NORCE Norwegian Research Centre AS. Støle har internasjonal erfaring fra konsern som SCA, Telenor, Jotun og SafeRoad. Støle har vært styreleder i flere selskaper, som SIVA SF, Gexcon AS og Prototech AS, og styremedlem i bl.a. Sparebanken Møre, Tafjord Marked AS, samt i Forskningsrådets porteføljestyre for Energi, Transport og Lavutslipp. Hun er siviløkonom fra University of Strathclyde i Skottland og har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Bilde
Trond M Døskeland

Trond M. Døskeland

Fast varamedlem, Bergen

Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. januar 2013. Trond M. Døskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Døskeland fullførte sin doktorgrad i 2007. Han sitter også i styret for Finansmarkedsfondet.

Bilde
s

Tine Fossland

Ansatterepresentant

Valgt som ansatterepresentant vara i styret i 2016, observatør siden 2017, og styremedlem siden 2021. Tine Fossland har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og er porteføljeforvalter i aksjeavdelingen. Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, med mastergrad i finansiell økonomi. Hun er også autorisert finansanalytiker og har en MBA i finans fra samme institusjon. I tillegg har Fossland en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.

Bilde
aleksander-smerkerud

Aleksander Smerkerud

Ansatterepresentant

Valgt som ansatterepresentant fra 2018. Aleksander Smerkerud har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2009, og er økonomikonsulent i avdeling for økonomi og risikostyring. Han er utdannet siviløkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap med mastergrad i økonomi og administrasjon.

Del: