Pressesenter

Pressekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marika Burvald
Pressetelefon: 406 77 667
E-post: marika.burvald@ftf.no

Bilde
kjetil-houg

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes

Last ned stort bilde her

Bilde
kjetil-houg-front

Administrerende direktør
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes


Stort bilde

Bilde
Nils-Bastiansen

Direktør aksjer
Nils Bastiansen
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde

 

Bilde
Jørgen Krog Sæbø

Direktør renter
Jørgen Krog Sæbø 
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde

Bilde
Marika Burvald

Kommunikasjonsdirektør
Marika Burvald
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven  

Stort bilde

Kommunikasjonsstrategi

Folketrygdfondet forvalter fellesskapets finansielle verdier, og vi skal være åpne om vår virksomhet og tilgjengelige for media og offentlighet.

Samtidig har vi begrensninger på hva vi kan kommentere:

  • Som finansiell investor kan vi ikke være åpne om alle løpende forretningsmessige vurderinger.
  • Som stor aktør må vi unngå å misbruke vår markedsmakt til å snakke kurser opp eller ned.
     

Offentlig postjournal

Folketrygdfondet er som et statlig særlovsselskap omfattet av offentlighetsloven (Offl.) § 2.

Vår postjournal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til relevante bestemmelser om taushetsplikt.

Begjæringer om innsyn i dokumenter vil bli behandlet så raskt vi klarer, men vi gjør oppmerksom på at det må beregnes noen dagers saksbehandlingstid. Eventuelle avslag vil bli begrunnet med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget.

Vi gjør oppmerksom på at dokumenter som angår Folketrygdfondets kapitalforvaltning gjennom Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, er unntatt offentlighet gjennom offentlegforskrifta §1 tredje ledd b. Her fastslås det at offentlighetsloven ikke gjelder for «dokument knytte til formuesforvaltning hos rettssubjekt som har slik forvaltning som føremål».

Del: