Nyheter

View
Bilde
Oslo Børs
30.11.22

Test news article

This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text. This is my teaser text.
Les mer
Bilde
annonse aksjedir
24.11.22

Vi søker direktør for aksjeavdelingen

Direktøren har ansvaret for daglig ledelse av aksjeavdelingen og et overordnet ansvar for forvaltningen av aksjeporteføljen og andre egenkapitalinstrumenter for Folketrygdfondet. Søk innen 11.12.22.
Les mer
Bilde
Jørgen Krog Sæbø
17.11.22

Vi avvikler Statens obligasjonsfond

Koronatiltaket Statens obligasjonsfond har gjort nytten sin. Nå begynner avviklingen, men den vil skje gradvis og skånsomt av hensyn til markedet, sier rentedirektør Jørgen Krog Sæbø.
Les mer
Bilde
Nyansatte 2022
09.11.22

8 nyansatte i 2022 – her er noen av de nye tilskuddene

I løpet av 2022 har vi hatt gleden av å ønske velkommen mange nye til organisasjonen. Rekrutteringen har bidratt til å styrke fondet på flere fronter, samt at satsing på unge talenter har redusert gjennomsnittsalderen med nesten to og et halv år.
Les mer
Bilde
Steinar Strøm holder innlegg om Tore Lindholt
08.11.22

- Teoretisk orientert økonom med svært god peiling på matematisk modellering

- Tore var en markant person i det norske samfunnsøkonomiske miljø i 60 år. Han var en svært flink og profilert økonom, talefør, arbeidsom, nøktern, og opptatt av at alle skulle gjøre rett og skjell for seg.
Dette var blant budskapene fra Steinar Strøm under Tore Lindholt-symposium, som Folketrygdfondet arrangerte til ære for vår tidligere administrerende direktør. Les hele Steinar Strøms tale her.
Les mer
Bilde
Tore-landscape
08.11.22

Se opptak av Tore Lindholt-symposium 8. november

Folketrygdfondet hedrer tidligere administrerende direktør Tore Lindholts minne gjennom et symposium i hans navn. Tore Lindholt engasjerte seg særlig i minoritetsaksjonærenes rettigheter, og symposiet tar utgangspunkt i dette. Se opptaket her.
Les mer
Bilde
Foto: Shutterstock
31.10.22

Traust er bra

Folketrygdfondet har ved hjelp av Ipsos fått gjennomført en kvalitativ dybdeundersøkelse blant nøkkelpersoner i våre omgivelser for å kartlegge deres oppfatning av Folketrygdfondet. Respondentene har sterkere positive assosiasjoner denne gang enn ved forrige undersøkelse, og "traust" er ment som et kompliment.
Les mer
Bilde
Kjetil Houg
28.10.22

Turbulent 3. kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -13 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Avkastningen var -4,1 prosent, og dette var 0,1 prosentpoeng lavere enn markedet. Kapitalen var 302 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Les mer
Bilde
Nils Bastiansen stor
10.10.22

Aksjedirektør Nils Bastiansen går av med pensjon

Nils Bastiansen går av med pensjon ved nyttår etter 27 år i Folketrygdfondet, de siste 18 år som direktør for aksjeavdelingen. - Har mye av æren for Folketrygdfondets gode resultater over tid, sier adm. dir. Kjetil Houg.
Les mer
Bilde
Foto: Shutterstock
28.09.22

Vi søker summer interns 2023!

Ønsker du å bruke sommeren 2023 til å være med å forvalte fellesskapets sparepenger? Folketrygdfondet søker summer interns som vil skaffe seg relevant arbeidserfaring innenfor kapitalforvaltning. Søknadsfrist: 30.10.2022.
Les mer
Bilde
kjetil-houg-front
25.08.22

Oljepris og renteoppgang preget resultatet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -17,8 milliarder kroner i 1. halvår 2022. Avkastningen var -5,4 prosent, og dette var 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 315 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.
Les mer

Del: