Vi forvalter over 300 milliarder kroner for fellesskapet

STATENS PENSJONSFOND NORGE

Avkastning/Meravkastning per kvartal
Oppdatert per 31. mars 2023
VI FORVALTER
328
milliarder