Vi forvalter over 300 milliarder kroner for fellesskapet

STATENS PENSJONSFOND NORGE

Avkastning/Meravkastning per kvartal
Oppdatert per 31. desember 2022
VI FORVALTER
318
milliarder